شهرک گلخانه ای ملکان

کشاورزی علمی تحقیقی

سوپرجاذب هاي كشاورزي

سوپرجاذب هاي كشاورزي

مقدمه

ایران كشوري كم آب و خشك است. با وجود این، باید دید چطور قدر آب، این مایه حیات را می دانیم: در حالی که کل آب مصرفی در ایران حدود 5/86 میلیارد متر مکعب در سال است که 80 میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می شود، از این مقدار 65 درصد آن به علت شیوه های غلط و سنتی آبیاری هدر می رود! در رهگذر این اتلاف آب، كودهای شیمیایی نیز (به ویژه در خاک های شنی) بر اثر آبیاری غرقابی، به سرعت شویش یافته و موجب آلودگی منابع گرانبهای آبهای زیرزمینی می شوند. خشکسالی ها و فجایع زيست محیطی، پیامد هدرروی بی رحمانه آب است.

تنش خشکی یکی از مهمترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان نظیر ایران می باشد. با کاربرد برخی مواد افزودنی نظیر پلیمرهای سوپرجاذب، می توان از بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده نموده و با بهبود شرایط فیزیکی خاک، چنین موادی می توانندمانع از تنش های رطوبتی در مناطق خشک و نیمه خشک گردند

سوپر جاذب در خاک، آب را همراه با کودهای محلول در آن، جذب کرده و بنا بر تقاضای ریشه در اختیار آن قرار می دهد. لذا این روش به تنهایی و یا در کنار سایر روش های نوین آبیاری، اگر بر اساس داده هاي پژوهشی و به درستی پیاده شود و تداوم یابد، می تواند ایران را از فجایع خشکسالی و زیست محیطی از یک سو، و از وابستگی شدید غذایی و رهایی از بحران اشتغال از سوی دیگر، انقلابی در کشاورزی و اقتصاد ایجاد کند.

تاریخچه

سوپر جاذب کشاورزی بصورت تجاری از سال 1970 و به وسیله متخصصان وزارت کشاورزی امریکا ابداع شد. در حال حاضر شرکتهای زیادی در امریکا، اروپا و آسیا به تولید سوپرجاذبها اشتغال دارند. تولید سالانه آنها در سال 2005 به بیش از 1290 میلیون تن رسید . که از این مقدار حدود 37% در آسیا (به ویژه ژاپن) و 34% در امریکا و مابقی در اروپا تولید شده است. با توجه به مشکل کم آبی هر ساله سوپرجاذبها توجه بیشتری را به خود جلب نموده و در ایران نیز از سال 1370 کار پژوهش برروی آن شروع و در سال 1375 اولین شرکت بخش خصوصی نسبت به تولید آن اقدام نمود لیکن به دلایل مختلف بویژه گران بودن قیمت در مقایسه با کالای وارداتی در سال 1379 شرکت مذکور منحل گردید و درسال 1382 شرکت رهاب رزین تحت لیسانس پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران به تولید سوپر جاذبهای کشاورزی با نام تجاری سوپر آب اقدام نمودند.

پليمر هاي سوپر جاذب

رزينهاي سوپرجاذب (سوپرآب) مواد اصلاح‌كننده جديدي هستند كه به تازگي كاربرد وسيعي پيدا كرده‌اند. اين هيدروژلها، پليمرهايي به شدت آبدوست‌اند كه ضمن برخورداري از سرعت و ظرفيت زياد جذب آب،  مشابه آب انبارهاي مينياتوري عمل كرده و در موقع نياز ريشه، به راحتي آب و مواد غذايي محلول در آب را در اختيارريشه گياه قرار مي‌دهند.

پليمرهاي سوپر‌آب ضمن بالا بردن ظرفيت نگهداري آب در خاكهاي سبك مي‌توانند مشكل نفوذناپذيري خاكهاي سنگين و مشكل شويش سريع كودها وآلودگي آبهاي زيرزميني را نيز مرتفع كنند. اين سوپرجاذبها از آنجاكه با جذب سريع آب به ميزان صدها برابر وزن خود به ژلي با دوام زياد تبديل مي‌شوند، در كشاورزي و باغباني، جنگلكاري، فضاي سبز و نيز در تثبيت بيولوژيكي شنهاي روان، كنترل فرسايش خاك و كويرزدايي از جايگاه ويژه‌اي در دنيا برخوردارشده‌اند.

با اينكه سوپرآب تحت فشار هم قادر به نگهداري آب جذب كرده خود است، به‌محض نياز ريشه، آب را به سهولت در اختيار آن قرار مي‌دهد. سوپرآب با جذب سريع آب و حفظ آن، بازده جذب آب ناشي از بارندگيهاي پراكنده را بالا برده و در صورت آبياري خاك، فواصل آبياري را نيز افزايش مي‌دهند. مقدار اين افزايش به شرايط فيزيكي خاك، آب و هواي منطقه و ميزان مصرف سوپرجاذب در خاك، بستگي دارد. استفاده از سوپرآب در كاشت نشاء و نهال، تنشهاي رطوبتي را از بين برده و به سازگاري نباتات كاشته شده با محيط كمك مي‌نمايد.

با توجه به pH نزديك به خنثاي سوپرآب كه بين 6 تا 7 است، اثر سوء بر خاك نداشته و هيچگونه سميتي نيز ندارد. اين سوپرجاذبها پس از 3 تا 5 سال، بسته به نوع آن و تركيب خاك، توسط ميكروارگانيسمها تخريب مي‌شوند و لذا آلودگي زيست‌محيطي ايجاد نمي‌كنند. علاوه بر نگهداري آب، سوپرآب به علت تغيير حجم مداوم (انبساط به هنگام تورم و انقباض به هنگام از دست دادن آب) ميزان هوا را در خاك افزايش مي‌دهد.

کاربرد هیدروژلهای سوپر جاذب، جدیدترین شیوه آبیاری برای مناطق خشک است که به کمک آن می توان تا 50 درصد مصرف آب آبیاری را کاهش داد و ضمنا از شویش کودهای محلول در آب و آلودگي آبهاي زيرزميني جلوگیری کرد

مقدار مصرف اين پليمرها بسيار كم بوده و براي هر كيلو خاك فقط 2گرم و براي درخت كاشته شده 20 گرم ميباشد

اين پليمرها در انتقال نهال بسيار مفيد بوده و مانع از تنش آبي در گياه مي شود همچنين از ريشه ها محافظت كرده واز پارگي آنها جلو گيري ميكند.

در نهايت با استفاده از اين پليمرها میتوان سطح كشت را بالا برد واز هدر رفتن اب و ابشويي مواد غذايي تا حد زيادي جلوگيري كرد.

مصرف در باغداري زراعت چمن كاري كشت قارچ هيدرو پونيك و....

سابقه استفاده از سوپر جاذب ها در کشاورزی ایران

به دنبال رویکرد حهانی در استفاده از سوپر جاذب ها در مناطق نیمه خشک، پژوهش های متعددی در استفاده از این مواد در حفظ آب و کمک به اسقرار گیاه در شرایط تنش خشکی در کشور شروع شد که هنوز هم ادامه دارد. بر اساس اطلاعات موجود، پزوهش هایی که در زمینه در ایران انجام شده شامل: گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (شرفا 1366)، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی تهران ( بر روی زیتون، اسدزاده، 1384)، پردیس ابوریحان (بر روی گیاهان زراعی مانند اله دادی و همکاران، 1384)، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت مدرس (نادری، 1373)، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (گنجی خرمدل، 1376)، دانشگاه صنعتی اصفهان ( جعفرزاده، 1383)، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران (خوشنویس، 1381) و مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان تهران (خلیل پور، 1381) می باشد. اکثر پژوهش ها نشان دهنده کاهش حجم آب مصرفی تا 50 درصد، افزایش فواصل بین دورهای آبیاری تا دو برابر میزان معمول و استقرار بهینه گیاهان در شرایط بدون آبیاری و دیم بوده است.

مهمترین خواص و مشخصات سوپر جاذب خوب را می توان بشرح زیر عنوان کرد

1- امکان جذب هر چه بیشتر آب و محلولهای آبی

2- حفظ قوام و شکل هندسی اولیه

3- سرعت جذب آب

4- محلول جذب کرده خود را به آرامی به محیط برگرداند

5- درمقابل نور پایدار باشد

6-  ارزان باشد

7-  اجزای انحلال پذیر آن هر چه کمتر باشد

8-  حفظ خواص و دوام آن در مرحله انبارداری و در شرائط مصرف هر چه بیشتر باشد

9-  بی رنگ و بی بو باشد

10-کاملاً غیر سمی بوده و قابل تخریب درمحیط زیست باشد

11- در مقابل عوامل زیستی و شیمیایی پایدار باشد

 12-خنثی باشد (pH آن در اثر جذب آب و تورم تغییر نکند).

 مزایای استفاده از سوپر جاذب کشاورزی

صرفه جویی درآب مصرفی و کاهش هدر روی آب از طریق تبخیر سطحی و عمق به نفوذ

استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی به دلیل حفظ در خاک حاوی سوپر جاذب

امکان کشت در مناطق کم آب و بیابانی و استفاده از بارندگیهای پراکنده

 جلوگیری از تنشهای ناشی از نوسانات رطوبتی

امکان کشت درسطوح شیب دار

 کاهش فشردگی خاک و امکان تهویه بهتر خاک به دلیل تورم مکرر سوپر جاذب و پس دهی مجدد آب

جلوگیری از هدر رفت آب در زمین های کشتی

 کشت بدون خاک (کشت قارچ)

کاهش تلفات در پرورش و جابجایی قلمه و نهال

تقویت ریشه زایی و بالابردن درصد جوانه زنی

 صرفه جویی در زمان آب دهی (کاهش دفعات آبدهی)

نگهداری عناصری مانند نیتراتها ، پتاسیوم ، روی ، آهن ،فسفات ها و انواع ویتامین ها در خود و جلوگیری ازهدر رفتن آنها

کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

نکات قابل توجه

  سوپر جاذبها جایگزین کودهای شیمیایی و آبیاری نمی باشند. این مواد تنها قابلیت نگهداری آب و برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در خاک افزایش می دهند . سوپر جاذبها بر اساس نوع ترکیب شیمیایی می توانند عناصری نظیر : نیترات، فسفاتها، B , Zn , Fe , K را در خود نگهداری نموده و از آبشویی و هدر رفتن آنها جلوگیری بعمل آورند.

سوپر جاذبها می توانند میزان آب مصرفی را تا حدود 50 درصد و میزان کود مصرفی را تا حد 30 درصد بسته به شرایط مختلف کاهش دهند. ذرات پلی مرهای سوپر جاذب دارای چهار اندازه ذیل می باشند : پودری، انداره کوچک (1-3/0 میلی متر) اندازه متوسط (2-1 میلی متر) و اندازه بزرگ (4-2 میلی متر) توصیه می شود تا تحت شرایط گلدان و یا مزرعه ای از اندازه های متوسط و بزرگ آن استفاده شود تا بدین ترتیب مدت زمان ابقای آب در خاک افزایش یافته و دیرتر مورد تجزیه میکروبی قرار گیرند. به استثنای نوع پودری پلی مرهای سوپر جاذب که دارای خاصیت بقاء و عمر کوتاه در خاک می باشند، این مواد بسته به شرایط مختلف حدود 7-3 سال در خاک باقی مانده و قادر به هزاران بار جذب و دفع آب بوده و در اثر تجزیه میکروبی و یا تاثیر نور خورشید به تدریج از بین می روند. بهتر است محل قرار گرفتن سوپر جاذب در خاک زیر ناحیه ریشه گیاه بوده و کاربرد عمقی آن در مناطقی که بارندگیهای سبک دارند مناسب نمی باشد . پاسخ به پرسشهایی مانند اینکه چه مقدار سوپر جاذب ، با چه میزان آبیاری و با چه روش مصرف و به چه فاصله های زمانی نیاز است تابهترین نتیجه حاصل شود ، ممکن نیست مگر با صرف وقت و آزمایشهای میدانی .

تاثیرسوپر آب در استفاده ی بهینه از بارندگیهای های پراکنده

با اينكه سوپرآب، تحت فشار هم قادر به نگهداري آب جذب كرده خود است، به‌محض نياز ريشه، آب را به سهولت در اختيار آن قرار مي‌دهد. سوپرآب با جذب سريع آب و حفظ آن، بازده جذب آب ناشي از بارندگيهاي پراكنده را بالا برده و در صورت آبياري خاك، فواصل آبياري را نيز افزايش مي‌دهند. مقدار اين افزايش به شرايط فيزيكي خاك، آب و هواي منطقه و ميزان مصرف سوپرجاذب در خاك، بستگي دارد. استفاده از سوپرآب در كاشت نشاء و نهال، تنشهاي رطوبتي را از بين برده و به سازگاري نباتات كاشته شده با محيط كمك مي‌نمايد.

سوپر جاذب ها و رفع مشکلات کشاورزی

مدیریت آبیاری : سوپرجاذب ها با توجه به قدرت جذب بالایی که دارند پس از آبیاری یا بارندگی ها آب را جذب کرده و به تدریج بر حسب نیاز ریشه در اختیار گیاه قرار می دهند و با این کار دوره آبیاری را بین 20 تا 50% کاهش می دهد

فشردگی خاک : یکی از مشکلات مهم در کشاورزی فشردگی خاک می باشد که می تواند سبب کاهش شدید محصول گردد و در صورتی که بخواهیم آن را بر طرف سازم باید هزینه های سنگینی را متحمل شویم در صورتی که استفاده از سوپر جاذب ها با توجه به انبساط و انقباضی که در اثر جذب و دفع آب دست می آورند سبب جلوگیری از فشردگی خاک می شوند

کمبود مواد غذایی : یکی از عمده مشکلات بخش کشاورزی مبحث تغذیه نباتات می باشد . با توجه به اینکه هزینه های خرید و حمل و نقل کودها و همچنین هزینه های کارگری گزاف می باشد و سوپرجاذب ها توانایی جذب عناصر غذایی را داشته و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهند این ویزگی علاوه بر صرفه جویی در مصرف کود و در نتیجه کاهش هزینه ها سبب شده کود در منطقه موثر ریشه قرار گیرد و باعث افزایش راندمان محصول گردد و به علاوه از شسشته شدن کودهای شیمیایی و الودگی آبهای زیرزمینی نیز جلوگیری می کند .

تبخیر و روان آب : سوپرجاذب ها با جذب سریع آب سبب کاهش تبخیر آن شده و همچنین با توجه به افزایش نفوإپذیری خاک از ایجاد روان آب ها به شکل موثری می کاهد

شیب تند : از مشکلات زمین هایی که شیب تند دارند این است که قادر به نگهداری آب در خودشان نمی باشند و در نتیجه کشت و کار در ان مشکل می شود در حالی که استفاده از سوپرجاذب ها با توجه به نگهداری آب در منطقه  موثر ریشه باعث شده تا بتوانیم حتی در زمین های شیب دار نیز اقدام به کشت گیاهان نماییم

فرسایش : فرسایش بادی و آبی سالانه میلیون ها تن خاک حاصلخیز را از مزارع ایران جابجا کرده و خسارت شدید را بر اقتصاد کشاورزی کشور وارد می کند در حالی که استفاده از سوپر جاذب ها با توجه به داشتن رطوبت دائمی از فرسایش بادی جلوگیری کرده و با افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به اب از ایجاد روان آب ها و فرسایش آبی نیز جلوگیری به عمل می آورد .

افزایش بازدهی : سوپرجاذب ها با قابلیت نگهداری رطوبت و مواد غذایی در منطقه موثر ریشه سبب افزایش محصول بین 17% تا 55% می شوند

افزایش هزینه ها : سوپرجاذب ها به جهت افزایش بازدهی و کیفیت محصولات تولیدی و همچنین کاهش هزینه های آبیاری ، جلوگیری از فرسایش ، جلوگیری از فشردگی خاک و ... سبب افزایش بازده اقتصادی می گردد

رفع مشکلات فضای سبز

خشکی ، استرس و گرما : از بزرگترین مشکلات در فضای سبز نیاز آبی گیاهان و ایجاد استرس و شوک در اثر گرما و خشکی می باشد که باعث شده گیاه سرسبزی و شادابی خودشان را از دست بدهند و استفاده از سوپرجاذب ها مثل پرلیت باعث شده تا سرسبزی و شادابی گیاهان حفظ گردد چرا که رطوبت کافی و هم مواد غذایی مناسبی را در اختیار گیاه قرار می دهد .

ناتوانی در نگهداری مواد غذایی در منطقه ریشه : مشکلات تغذیه گیاهان این هست که بر اثر آبیاری مواد غذایی شسته شده و به طبقات پایین رفته و از دسترس گیاه خارج می شود . استفاده از سوپرجاذب ها باعث شده تا با جذب مواد غذایی و آزاد کردن آنها به تدریج نقش موثری در کاهش عناصر غذایی در منطقه موثر ریشه داشته باشد

زهکشی زیاد و عدم یکنواختی رطوبت : در خاکهای شنی مشکل اصلی زهکشی بالای خاک و در نتیجه کاهش دوره آبیاری است که سبب افزایش هزینه ها می گردد و سوپرجاذب ها با جذب آب و دفع آن بسته به نیاز ریشه باعث شده رطوبت به شکل یکنواختی در خاک پخش شده و از خشک شدن سریع آن جلوگیری می کند .

رشد قارچ : به دلیل اینکه در فضای سبز به خصوص چمن کاری رطوبت زیاد است امکان به وجود آمدن قارچ ها نیز می باشد در حالی که استفاده از سوپرجاذب ها به دلیل نگهداری رطوبت اضافی اجازه نمی دهد قارچ ها و دیگر رستنی های مزاحم با استفاده از این رطوبت اضافی مشکلاتی را برای گیاه اصلی به وجود آورند .

هزینه بالای آبیاری : فضاهای سبز و بخصوص مناطق چمن کاری و گل ها به آبیاری زیادی نیاز دارند و گاهی لازم است تا چندین نوبت در روز آبیاری صورت گیرد و این در حالی است که استفاده از سوپرجاذب ها سبب کاهش دوره آبیاری شده که تا حدود زیادی در هزینه کارگری صرفه جویی خواهد کرد .

سوپر جاذب ها باعث تغييرات زير در گياه مي شوند:

1 . آزاد سازي مواد غذايي خاك
2 . كاهش هزينه توليد گياه
3 . كاهش مقدار باكتري اطراف ريشه
4 . كاهش تنش هنگام جابجايي گياه
5 . افزايش بازده محصول
6 . افزايش طول عمر گياه

تأثير سوپر جاذب ها در خاك

1.       افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاك

2.      در دسترس بودن آب در خاك

3.      افزايش نفوذ پذيري خاك

4.       هوادهي به خاك

5.      پوكي خاك

6.      تجمع ذرات ريز خاك

7.      كاهش تراكم خاك

8.      تغيير تعداد و اندازه تجمعات خاكدانه

9.      افزايش خاصيت آبدوستي خاك

10.        کاهش تاثیرات حاصل از نمک خاک

تاثیرات برروی شاخصهای گیاه:
جذب بهتر مواد غذایی از طریق ریشه
انبوهی رشد ریشه (تقویت ریشه زایی)
افزایش قوه نامیه (بالابردن درصد جوانه زنی(
افزایش تاثیر کودها و آفت کشها به میزان بسیار چشمگیر
کاهش تاثیرات منفی ناشی از تنش خشکی

تاثیرات اقتصادي:
کاهش چشمگیر مصرف آب و جلوگیری ازاتلاف آب در حدود 70-50 %
افزایش کمی وکیفی محصول و در نتیجه درآمد بالاتر
افزایش تولید ماده خشک در گیاه بدون نیاز به افزایش مصرف آب

سوپر جاذب و محیط زیست

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید و مصرف این مواد نتایج زیر حاصل شده است :

1. سوپر جاذبها هرگز به مواد اولیه سمی خود تبدیل نمی شوند و بطور کامل غیر سمی هستند .

2. سوپر جاذبها مواد خنثی و بی اثرند که مصرف آنها در کشاروزی ، آلودگی خاک و محیط زیست را به دنبال نخواهد داشت و  ایمنی استفاده آنها در خاک بوسیله موسسات تحقیقاتی معتبر جهانی تایید شده است .

نحوه استفاده از سوپر جاذب ها در محصولات مختلف

سوپر جاذب باید بصورت ماده خشک با خاک مخلوط شده و در لایه حداقل 5 تا 10 سانتیمتری خاک قرار گیرد تا اشعه ماوراء بنفش موجب شکسته شدن سریع این مواد نشود . نحوه استفاده از سوپر جاذب بشرح زیر است :

 در زمینهای زراعی : با توجه به شرائط اقلیمی و خصوصیات مزرعه به ویژه بافت خاک و ... حدود 25 تا 40 کیلوگرم سوپر جاذب در هر هکتار خاک استفاده میشود و بصورت نواری ، کودپاش یا دست پاش در سطح مزرعه پخش می شود و با ابزار مناسب زیر خاک دفن می گردد .

 درختان میوه : 80 تا 100 گرم برای هر درخت توصیه می گردد . روش مصرف به این ترتیب است که 3 تا 5 حفره 30 تا 50 سانتیمتری ایجاد می کنیم و مقدار لازم سوپر جاذب را در کف چاله بصورت خشک ریخته و روی آن را خاک می ریزیم و یا سوپر جاذبهای خشک را با خاک مخلوط کرده و در ته چاله ها می ریزیم و روی آن را با خاک پر می کنیم . چاله ها ترجیحا" در قسمت سایه انداز درخت که ریشه ها بیشتر توسعه می یابند کنده شود و حداقل 10 سانتیمتر پایین تر از سطح زمین باشند . .

انتقال نهال: ابتدا نهال را در ظرفی حاوی ژل (کلوفونی که آب جذب کرده به تناسب 1 کیلوگرم در 220 لیتر آب) فروبرده به صورتیکه این مواد از ریشه جدا نشود نهال را جا به جا می کنیم. روش کاشت به شرح زیر می باشد: ابتدا محل چاله ها را مشخص کرده و با توجه به حجم ریشه نهال اقدام به حفر چاله ای می کنیم که تقریباً سه برابر حجم ریشه باشد سپس مقداری کلوفونی را با خاک مخلوط کرده ودر اطراف ریشه که در وسط چاله قرار دارد می ریزیم و وقتی از محکم شدن نهال و چسبیدن ریشه آن به خاک چاله مطمئن شدیم آنگاه آبیاری می کنیم . این چاله ها باید حداقل 10 سانتی متر پایین تر از سطح زمین باشند تا بتوانند آبهای سطحی را جذب کند 

چمن : 20 تا 25 گرم سوپر جاذب را برای هر متر مربع و در عمق 5/1 تا 5/2 سانتیمتری خاک قرار می دهیم (بصورت دست پاش یا بذر پاش) و سپس خاک را برگردانده و به اندازه 10 سانتیمتر خاک روی آن ریخته و غلتک می زنیم و بعد عملیات بذرپاشی را انجام می دهیم .

گلدان : سوپر جاذب را با خاک مخلوط کرده ( 2 تا 3 گرم سوپرجاذب برای هرکیلو خاک) و در قسمت تحتانی گلدان می ریزیم تا از هدر رفتن آب جلوگیری کند و گلدان را با خاک پر می کنیم . درصورتیکه قصد تعویض ویا تغییر خاک گلدان را نداشته باشیم سوراخهایی در گلدان ایجاد کرده ( تا عمق دوسوم گلدان ) و سوپر جاذبها را درآن ریخته و فشار داده و سوراخها را با خاک پرکرده و آبیاری می نماییم .

قارچ : برای استفاده از سوپر جاذب در پرورش قارچ برای هر متر مکعب 2 کیلو سوپر جاذب اختصاص داده و به حد اشباع آبیاری می کنیم .

خزانه نشاء : 50 تا 120 گرم سوپر جاذب در هر متر مربع و در عمق 10 تا 15 سانتیمتری استفاده می کنیم .

مقادير و نحوه مصرف سوپر جاذبهاي كشاورزي

گياه/ استفاده

محصول مورد استفاده

مقدار مصرف مقادیر مصرف

کاشت گیاه (نهال)

سوپرآب آ-200

100-50 گرم

گیاه کاشته شده (درخت)

سوپرآب آ-200

150-100 گرم

انتقال نهال

سوپرآب آ-300

1 کيلوگرم در 220 لیتر آب

گلدان

سوپرآب آ-200

2 گرم براي هر كيلوگرم خاك

زراعت

سوپرآب آ-200

100-50 كيلوگرم در هكتار

چمن

سوپرآب آ-200

100-50 گرم در مترمربع

چمن آب آ-500 (غنی شده)

300 گرم در مترمربع

قارچ

سوپرآب  آ-300

2 كيلوگرم در مترمكعب

سوپرآب  آ-200

1/5 كيلوگرم در مترمكعب

*مقادير مصرف، بر حسب نوع خاك، آب، گياه و اقليم منطقه متغير است.

استاکوزورب چیست؟

پلیمر سوپرجاذب استاکوزروب که یک سوپر جاذب تهیه شده با استفاده از تکنولوژی مدرن و محصول کشور آلمان است، سوپر جاذب استاکوزورب پلیمری با پیوندهای عرضی و حاوی پتاسیم می باشد که اختصاصا برای بهبود ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی در انواع خاک طراحی شده اند . پلیمر استاکوزورب توانایی جذب آب به مقدار 400 – 150 برابر وزن خود را دارا می باشد.

اطلاعات فنی  استاکوزورب ؛

 استاکوزورب به عنوان يک بهبود دهنده خاک، قابليت جذب آب توسط خاک و مخلوطهای گلدانی را افزايـش می دهد. با استفـاده از استاکوزورب ، دفعات تکرار آبياری و نيز آبشویی مواد مغذی خاک کاهش یافته و رشد گياهان بهبود می يابد

انواع استاكوزروب و مشخصات آنها

چرا باید از استاکوزورب استفاده کنم ؟

درتمامی طول دوره رشد گیاه نیاز آبی متغیر بوده و آب و مواد غذایی ضروری به طور مداوم و در زمان نیاز باید در اختیار گیاه قرار بگیرد. هر گونه اختلالی در برطرف کردن نیاز آبی گیاه، بر روی کیفیت و مقدار محصول آن اثر می گذارد. استاکوزورب به عنوان مخزن آب در خاک اطراف ریشه های گیاه عمل کرده در زمانیکه گیاه به آب نیاز دارد ، آب را دراختیار گیاه قرار می دهد.

استاکوزورب چگونه عمل می کند ؟

 استاکوزورب  در حالت خشک شبیه دانه های شکر می باشد. هنگامی که با آب تماس پیدا می کند، کریستالها حجیم شده و چند صد برابر وزن خود آب و محلولهای غذایی کودی را جذب می کنند و هنگامی که به خاک اضافه می شوند ریشه های گیاه مستقیما به درون ژل ها رشد کرده و از آب نگهداری شده استفاده می کنند . زمانیکه آب داخل ژلها توسط گیاه مصرف می شود، پلیمر خشک شده و به صورت اولیه خود باز می گردد تا زمانیکه مجددا در تماس با آب قرار گیرد. استاکوزورب توانایی جذب آب و انتقال آن راتا رسیدن به شکل اولیه دارا بوده وبه همین دلیل به عنوان یک وسیله موثر در مدیریت آبیاری محسوب می شود و این قابلیت را تا 7  سال حفظ می کند.

چرا استاکوزورب با سایر پلیمرها تفاوت دارد ؟

استاکوزورب  بیشترین توانایی جذب را تحت فشار خاک دارا می باشد بدین معنی که بیشترین آب را در شرایط واقعی ، جذب  می کند. توانایی استاکوزورب در جذب و مجددا از دست دادن آب به کاهش فشردگی خاک کمک می کند و باعث افزایش فیلتراسیون خاک می شود.

آیا استاکوزورب با محیط زیست سازگاری دارد؟

استاکوزورب از لحاظ زیست محیطی بی ضرر بوده و باعث آلودگی محصولات زراعی، خاکها و آبهای زیر زمینی نمی شود. در اسیدیته نرمال درطی15-12 سال استاکوزورب  به اجزای سازنده اش یعنی به آمونیاک، دی اکسید کربن و آب تجزیه می شود و هیچ گونه ضایعات سمی ندارد.

آیا تحقیقاتی در مورد اثرات استاکوزورب صورت گرفته است ؟

تحقیقات متعدد و طولانی در مراکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه های مختلف اروپایی و امریکایی صورت گرفته است که به عنوان مرجع قابل دسترس می باشد .تحقیقات میدانی در مزرعه نشان داده است که مصرف استاکوزورب افزایش تولید محصولات مختلف زراعی و بازگشت سرمایه را به همراه داشته است .مطالعات انجام شده توسط مراکز دانشگاهی کشورمان بر روی محصولات مختلف از جمله بادام ، انگور ، انجیر ،گردو ، گوجه فرنگی ، یونجه ، بادام زمینی ، پسته ، زیتون و..... در مناطق مختلف آب وهوایی ایران نیز همگی نشان دهنده کاهش حجم آب مصرفی تا 50% ، افزایش فواصل بین دوره های آبیاری تا دو برابر میزان معمول و افزایش محصول به میزان 30-20% بوده است .

برای کدام گیاهان می توانم استاکوزورب را مصرف کنم؟

استاکوزورب را می توان برای تمام انواع محصولات باغی، زراعی و گیاهان تزیینی حتی در شرایط دیم وکم آبیاری استفاده کرد.

استاکوزورب را چگونه مصرف کنم؟

 استاکوزورب را می توان به صورت خشک یا هیدروژل آماده شده استفاده کرد. مقدار استفاده از استاکوزورب برای هر محصولی و با توجه به نوع آب و خاک منطقه متفاوت می باشد . نحوه استفاده از استاکوزورب در دستور العملی جداگانه آمده است .

هیدروژل آماده شده را HC ( Hydrated Concentrate) می نامند.

عدد بعد از HC نشان دهنده نسبت مخلوط کردن استاکوزورب خشک و آب است. به عنوان مثال اگر 25/1 کیلوگرم استاکوزورب را در100 لیتر آب حل کنیم نسبت 1:80 بدست می آید بنابراین هیدروژلHC-80   نامیده می شود.(توجه: برای تهیه هیدروژل استاکوزورب را به آرامی درون آب ریخته، هم میزنیم تا ژل شفاف بدست آید. برای استاکوزورب مدیوم این زمان 30دقیقه و استاکوزورب میکرو،10دقیقه می باشد).

در مناطق خشک و نیمه خشک مصرف استاکوزورب به صورت هیدروژل تاثیرو مزایای بیشتری دارد.

در حالت هیدروژل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استاکوزورب فعال شده است. درصورتی که هنگام استفاده به صورت خشک جهت فعال سازی اولیه، نیاز به یک دوره آبیاری وسیع تا مرحله اشباع خاک می باشد.

برای تهیه هیدروژل در مقیاس های وسیع می توان از تانکر های مخلوط کن استفاده کرد.

 الف)مصرف به صورت گرانولهای خشک

استاکوزورب را می توان به صورت جداگانه و یا همراه کودهای معدنی و آلی در سطح خاک همانند کود پخش کرد و سپس بایستی با استفاده از کولتیواتور یا ابزار شخم به عمق حداقل 5 سانتیمتری خاک برده شود.

بعد از مرحله مخلوط کردن استاکوزورب با خاک،آبیاری باید به صورت گسترده و چندین ساعت تا مرحله اشباع شدن خاک (خاک آب) انجام پذیرد.

بعد از یک روز ذرات استاکوزورب کاملا آب گرفته و از نظر شیمیایی و فیزیکی کاملا فعال می شود.

آماده سازی های بیشتر و بعدی خاک هنگامی آغاز می شود که سطح خاک برای ادامه کار خشک شده باشد.

توجه : از قرار دادن استاکوزورب هیدروژل در معرض نور خورشید به شدت پرهیز نمایید.

 ب)مصرف به صورت هیدروژل HC

هیدروژل  استاکوزورب به راحتی با کودهای ارگانیک خشک (کود دامی) و سایر مواد آلی مخلوط می شوند.

در هیدروژل استاکوزورب، گرانولهای استاکوزورب از پیش فعال شده اند و هیدروژل مایع را می توان براحتی با مواد آلی مخلوط نمود و یا با استفاده از ابزار مخصوص (دستگاهBiolift ) به درون خاک تزریق کرد.

بعد از مخلوط کردن هیدروژل استاکوزورب و خاک ، سایر عملیات آماده سازی زمین را می توان به طور معمول انجام داد. در این حالت آبیاری وسیع اولیه جهت اشباع کردن خاک مورد نیاز نمی باشد و تنها به ازای هر 100  گرم استاکوزورب استفاده شده،20 لیتر آب جهت آبياري اولیه احتیاج می باشد.  

استفاده از استاکوزروب درتولید محصولات کشاورزی

1. استفاده از استاکوزورب مدیوم بهمراه مواد ارگانیک

  این روش برای محصولات زراعی، کاشت نهال ،فضاهای سبز، گلکاری و بخشهای دیگر از کشاورزی که مواد ارگانیک(کود دامی) به میزان وسیعی استفاده می شود، انجام می پذیرد.

کلیه مراحل آماده سازی طبق روال معمول انجام  می گیرد.

به هیدروژل استاکوزورب، موادآلی( خاک، پیت موس، کود دامی و یاکمپوست) اضافه نموده و آن را با خاک مخلوط کنید. (مواد ارگانیک را به میزان استاندارد توصیه شده و از پیش تعیین شده مصرف کنید).

2. مصرف استاکوزورب میکرو/ مدیوم درکاشتهای خطی

در این روش، استاکوزورب خشک یا هیدروژل در طول خط کاشت استفاده می شود و سطح آن توسط خاک و یا کود دامی پوشیده می شود.

 مثال : میزان مصرف در چغندر قند، صیفی جات و سیب زمینی:

45 تا 75 گرم استاکوزورب در طول10 مترخط کاشت (معادل 200 - 150 کلیوگرم استاکوزورب در هکتار)

این روش برای سایر محصولات کشاورزی که بذر آنها در داخل خاک قرار داده می شود استفاده می شود.

از سال1996مرکز تحقیقات دانشگاه ایالتی کانزاس تحقیقات دامنه داری را در رابطه با اثرات اقتصادی مصرف استاکوزورب در محصولات زراعی آغاز کرده است. بر اساس نتایج این تحقیقات، مصرف استاکوزورب در زیر بذور به همراه کود و ریز مغذی ها علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب تا میزان50% باعث جوانه زنی بهتر و افزایش محصول و بهبود کیفیت محصول شده است.

3. مصرف استاکوزورب به صورت هیدروژل در فارو ها

هیدروژلHC-80 را در داخل مخزن آماده کرده و قبل از کاشت داخل فارو ها می ریزیم و با خاک داخل فاروها مخلوط می کنیم.

مثال : در سبزی کاریها 50-25گرم استاکوزوربHC-80  درطول10 متر فارو (200-150 کیلوگرم استاکوزورب در هکتار) استفاده کنید.

4- مصرف استاکوزورب میکرو/ مدیوم به صورت هیدروژل داخل چاله های کاشت

 هیدروژل HC-80 استاکوزورب را در مخزن آماده نمایید و در صورت نیاز حد اکثر تا1درصد کود مایع یا سایر مواد آلی   (به صورت پودر) اضافه کنید و هیدروژل را داخل چاله کاشت با خاک به خوبی مخلوط کنید و این مخلوط را در اطراف ریشه قرار دهید. به آرامی سطح چاله کاشت را فشار دهید و در سطح 3 تا 5 سانتیمتر خاک فاقد استاکوزورب بریزید.

مثال: برای کاشت نهال زیتون، بادام و... در چاله ای به ابعاد m1× m1× m1(حجم کلی m3 1) مقدار 60-28 لیتر هیدروژل استاکوزورب (معادل 750-350 گرم استاکوزورب خشک) استفاده می شود.

5. تزریق استاکوزورب  به صورت هیدروژلHC-400  با ابزار Biolift   در منطقه ریشه درختان استقرار یافته

سیستمBiolift   برای تزریق مایع و هیدروژل طراحی شده است. در این سیستم  بین مخزن هیدروژل و دستگاه تزریق ارتباط مستقیم برقرار است که به همین جهت انجام کار تزریق به صورت پیوسته امکان پذیر می باشد که نتیجه آن صرفه جویی در زمان و نیروی کار است.

هیدروژل HC-400 را در مخزن آماده کنید و در صورت لزوم کودهای معدنی و آلی را به آن بیافزایید. اتصالات کمپرسور  و پمپ تزریق را با تانکر و وسیله تزریق Biolift برقرار سازید. میزان هربار تزریق را بر اساس نوع محصول و چاله کاشت می توان تنظیم کرد.

 6. مصرف استاکوزورب مدیوم در فضای سبز، چمن کاری و زمین های گلف

  مقدار مصرف: 4 لیترهیدروژل HC-80 یا 50گرم استاکوزورب در متر مربع

نحوه مصرف : استاکوزورب خشک یا هیدروژل HC-80 را به تنهایی یا به همراه مواد آلی در سطح مورد نظر پخش کنید و این مواد را با خاک به عمق 15 تا 20 سانتیمتر مخلوط کنید. عملیات استاندارد آماده سازی زمین و کشت را ادامه دهید. سطح کشت را با 2 تا 4 سانتیمتر خاک بدون استاکوزورب بپوشانید.

مقدارمصرف پیشنهادی استاندارد  استاکوزورب

خاک شنی:  /2-5/1کیلوگرم در مترمکعب  (استاکوزورب میکرو)

خاک شنی- لومی: 5/1-1کیلوگرم در مترمکعب  (استاکوزورب میکرو یا مدیوم)  

خاک رسی: 5/1-5/0کیلوگرم در مترمکعب  (استاکوزورب مدیوم)  

 

تهیه:مهندس عبدایمانی

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ساعت 8:44  توسط بابک صمدی  |